Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)


atur pambagya harja

Bagi teman - teman dari daerah jawa yang membutuhkan atur pambagya harja supitan, semoga ini bisa membantu :)

Assalamualaikum Wr.wb

Nuwun,
Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu pantes sinudarsana (kaula bekteni). Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat ing kinurmatan.

Kaparenga kula sumela atur, nggempil kamardikan anggenipun sami wawan pangandikan. Kula minangka sulih sariranipun bapak lalang palambang sakaluwangsa ingkang hamengku gati kaparenga matur ing ngarsanipun para rawuh, medharake raos pangraos ingkang medal saking telenging manah.
Para rawuh ingkang dahat ing kinurmatan,

Ingkang sepisan bapak lalang palambang sarimbit ngonjukaken puji sukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT , dene awit barokah, rohmat saha hidayahipun ing titi wanci menika saged ngawontenaken pawiwahan supitan putranipun ingkang angka I namanipun Trisetyo Nugroho.
Kaping kalihipun bapak lalang palambang sekaliyan mboten kesupen ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para lenggah kakung sumawana putri kairing atur gunging panuwun ingkang tanpa umpami. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggarake wekdal , ngenthengake sarira saha penggalih kangge ngestreni adicara menika sarta paring donga pangestu dhumateng nak mas trisetyo nugroho.

Kaping tiganipun boten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur para tangga tepalih, sanak sedherek, mitra sutresna, tuwin para mudha-mudhi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken rancaging adicara menika.

Bapak lalang palambang sekaliyan namung saged memuji mugi – mugi sedaya kesaenan panjenengan pikantuk lelintu ganjaran saking Allah SWT ingkang matikel-tikel. Aamiin.
Mboten kesupen, wonten kiranging suba sita anggenipun ananggapi para rawuh, saha kuciwaning anggenipun caos palenggahan , saha sanes – sanesipun saestu bapak lalang palambang sekulawarga nyuwun agunging samodra pangaksami.

Ing wasana para tamu kasuwun kanthi saged kaparenga anglajengaken anggenipun sami lelenggahan kanthi suka renaning penggalih sinambi angresepi pasugatan ingkang kaladosaken ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan menika.

Cekap mekaten atur kula, mbok bilih anggen kula ngaturaken pambagyaharja sugeng rawuh menika wonten galap gangsuling atur, saha kirang trapsila anggen kula matur, mugi para rawuh kersa paring gunging samodra pangaksomo.

Akhirulkalam billahit taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb nuwun

Berlangganan Artikel Referensi Kita

Masukkan alamat email Anda:

Related Post:

+ comments +16comments

4/3/13 01:55

wah, aku ndak ngerti sama bahasanya x_x

Terimakasih Pintu Aluminium atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
10/8/15 05:05

Itu bahasa jawa

Terimakasih Adiatma Pratama atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
6/7/16 15:24

Bagus sekali blog-nya, Terus berkarya ya Kak ..!!

KONTES SEO Juni 2016
Poker Online Terpercaya
Poker Online

Terimakasih agen poker online atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
25/7/16 20:51

Good..

Terimakasih galih dipo atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
23/10/16 15:34

agen domino online
agen domino99
agen bandar Q
agen bandar poker

Terimakasih sellylim atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
15/6/17 08:41

Telah Hadir Agen Poker, DominoQQ, Capsa Susun, Bandar Ceme,Ceme Keliling, & Live Poker Terbaik dan Terpercaya.

Hanya dengan Minimal Deposit 10 ribu Bonus 10 ribu dan Minimal Withdraw 25 ribu anda dapat bermain di Acehpoker;

1. Acehpoker memberikan bonus Referral 15% (Seumur Hidup)
2. Sistem keamanan terjamin dan Data pribadi akan aman bersama kami.
3. Player Vs Player ( 100% No Robot)
4. Dengan Sistem Confirm Deposit terbaru Max 2 menit (Jika semua Nama di Id dan di bank
sama)
5. CS yang ramah dan Melayani dengan Professional
6. Online 365 Hari 24 Jam
7. Anda Menang berapapun Kami Bayar tanpa Maksimal Withdraw dan Tidak ada batas maksimal
withdraw dalam 1 hari.
8. Dapat bermain 6 permainan hanya dengan 1 Web , yaitu Poker , DominoQQ , Bandar Ceme, Capsa Susun, Ceme Keliling, Live Poker
9. Bisa bermain di Android dan IOS
10. Sistem pembagian Kartu menggunakan teknologi yang mutakhir dengan sistem Random Permanent (acak) , Dan tersedia Ratusan meja untuk tempat anda bermain

Pin BBM : 563AB8CA
yahoo : mahadewi374@yahoo.com
Line: Lilly080615

Bola
Agen Bola Terpercaya
Daftar Judi Bola Maxbet
Bandar Bola IBCBET
Daftar Bola BCA
Cara Bermain Poker
Agen Poker Terpercaya
Poker Bonus Deposit
Cara Daftar Poker
Bandar Ceme Terpercaya
Cara Bermain Poker
Situs Poker Terpercaya
Judi Bandar Capsa
Poker Bonus Member Baru
Panduan Bermain Poker
Agen Poker Terbaik
Poker Promo Poker Online
Poker Online Terpercaya
Capsa Susun Uang Asli
Qiu Qiu Uang Asli
Poker Online Terbaik
Domino QQ Online
Bandar Ceme Keliling
Judi Poker Online
Agen Ceme Keliling
qiu qiu
texas holdem poker
Poker Online Indonesia

Terimakasih acehpoker atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
30/7/17 03:12

Teirma kasih atas informasinya :)

RumusQQ.com Agen Poker Online | Agen Domino Online | Bandar Poker Online | Sakong Online | Agen Judi OnlineDengan Minimal Deposit dan Withdraw Sebesar Rp 20.0007 Game Dalam 1 ID :

- Poker Online

- BandarPoker Online

- Sakong Online

- BandarQ Online

- AduQ Online

- CapsaSusun Online*Bonus Rollingan 0.5% Dibagikan Setiap Hari Senin

*Bonus Refferal Sebesar 10% + 10%Line : RumusQQ

WhatsApp : +855-97-615-2330

BBM : D8BDC996
Terimakasih RumusQQ atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
13/8/17 16:23

Informasi yang sangat bagus, ditunggu untuk postingan berikutnya terimakasih gan.

Ayo Gabung Bersama kami Agen Togel Terpercaya
Togel Hongkong
Prediksi Togel Singapura
Prediksi Togel Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online
Daftar Togel
Bandar Togel Terpercaya
Togel Online Terpercaya

Terimakasih Andriana Vany atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
14/8/17 05:23

Daftar Poker Domino QQ Online Terbaik, Teraman dan Terpercaya Se Asia Tenggara
SinarQQ
PialaQQ
RumusQQ
KetuaPoker

Terimakasih kampung poker atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
6/9/17 03:10

Informasi yang sangat bagus, ditunggu untuk postingan berikutnya terimakasih gan.
Cerita Dewasa

Cerita Sex Terbaru

Cerita Sex

Foto Seksi

Film Semi

Situs Judi Online

Judi Online

Agen Bola

Agen Casino Online

Togel Online HOKIBET

Situs Judi Bola

Terimakasih Cerita Hot atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
6/9/17 03:12

Informasi yang sangat bagus, ditunggu untuk postingan berikutnya terimakasih gan.

Nonton Movie Online

Nonton Bioskop Online

Livescore Indonesia

Video Bokep

Bokep Online

Poker Uang Asli

Poker Uang Asli

Terimakasih Cerita Porno atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
8/10/17 01:59

Very nice post.really I apperciate your blog.
Thanks for sharing, keep sharing more blogs.

Sbobet Casino

Terimakasih John Smith atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
24/12/17 20:26

DEWADOMINOQQ AGEN JUDI ONLINE TERBAIK DAN TERPERCAYA

Bagi anda yang ingin bermain judi kartu online yang dapat di percaya...
silahkan kunjungi situs kami di DEWADOMINOQQ yang dimana anda dapat
menikmati promo-promo tebaik dari kami dan sejumlah jackpot ratusan
juta rupiah...

Hanya dengan 1x register sebesar Rp 15.000 anda sudah bisa langsung
bermain bersama kami di DEWADOMINOQQ.

DEWADOMINOQQ menyediakan 7 Permainan sbg berikut : Poker online, bandar
poker, dominoqq, bandarq, aduq, capsa susun, bandar sakong.

DEWADOMINOQQ juga menyediakan cara pembayaran yang mudah loh antara
lain : BANK BCA,BANK BNI,BANK MANDIRI,BANK BRI,BANK DANAMON,CIMB NIAGA.

DEWADOMINOQQ juga memiliki GAME menarik lainnya yg terpopuler.
> Tembak Ikan/Fish Hunter -> www gg626
> Sabung Ayam/Cock Fight -> www s128
Jangan lupa juga untuk mengunjungi : Www Mastercasino88

Hubungi kami via Live Chat untuk informasi lebih lanjut ^^
Bila anda mempunyai pertanyaan silahkan kunjungi kami via :
YM : dewadominoqq@yahoo
BBM : 2B5E9CDB
LINE : dewadominoqq
Twitter : @dewadominoqq
WhatsApp: +85593827759

Terimakasih virginia veronica atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)

Agen Togel Terpercaya
Bandar Togel Online
Daftar Togel
Bandar Togel Terpercaya

Terimakasih Agen Togel Terpercaya atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)
8/4/18 09:36

Terima Kasih ya Gan, Artikel yang sangat Bagus dan Bermanfaat.. Update terus dan sukses selalu ya Gan

Kumpulan Situs Poker

Situs Domino99

Berita Terkini

Cerita Dewasa

Situs Judi Online

Kumpulan Film Semi

Agen BandarQ Terbaik

ENJOYDOMINO.COM AGEN BANDARQ, DOMINO99, DOMINOQQ, POKER ONLINE, BANDARQ ONLINE TERPERCAYA

Terimakasih Paulina Rensia atas Komentarnya di Contoh Atur Pambagya Harja Supitan (Sunatan)

Post a Comment